Hoe werkt salderen met een dynamisch energiecontract?

Voor kleinverbruik aansluitingen is er in Nederland een salderingsregeling. Ook bij een dynamisch contract kunt u uw opgewekte en overtollige energie salderen. Echter, bij een dynamisch contract kunnen de tarieven variëren op basis van factoren zoals vraag en aanbod op de energiemarkt. Bij een dynamisch contract wordt er niet jaarlijks gesaldeerd, maar salderen wij in het moment van opwek.

Als u zonnepanelen heeft en overtollige elektriciteit opwekt die niet direct wordt verbruikt, wordt deze teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Energyhouse registreert de hoeveelheid elektriciteit die u teruglevert aan het net, waardoor uw totale verbruik en teruglevering worden bijgehouden. De teruggeleverde elektriciteit wordt verrekend met uw elektriciteitsverbruik op basis van het dynamische tarief op dat moment. Dit betekent dat de teruggeleverde elektriciteit wordt verrekend tegen hetzelfde tarief als waarvoor u elektriciteit afneemt van het net op dat specifieke moment. Indien er meer wordt opgewekt dan er wordt verbruikt, dan betalen wij het tarief dat op het moment van opwek actueel -/- de opslagen. Dit wordt in mindering gebracht in uw maandelijkse factuur.

De energiebelasting wordt jaarlijks gesaldeerd. Het volume opgewekte energie wordt in mindering gebracht op het volume verbruik om tot een totaal aan te betalen energiebelasting te komen. De saldering voor de energiebelasting vindt plaats in de jaarrekening.

Hoe meld ik mijn zonnepanelen aan bij jullie?

Uw zonnepanelen moet u aanmelden bij www.energieleveren.nl in geval u een kleinverbruik aansluiting heeft. Heeft u een grootverbruik aansluiting? Meldt uw zonnepanelen dan aan via www.certiq.nl. Zodra de zonnepanelen zijn aangemeld wordt de opwek door de netbeheerder doorgegeven aan Energyhouse en zijn uw zonnepanelen volledig bij ons aangemeld.

Wat is salderen?

Salderen is een overheidsregeling die wordt toegepast om de eigenaren van zonnepanelen te stimuleren duurzame energie op te wekken. Het houdt in dat de elektriciteit die door de zonnepanelen wordt opgewekt en niet direct wordt gebruikt, wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet.

De hoeveelheid teruggeleverde elektriciteit wordt vervolgens afgetrokken van de hoeveelheid elektriciteit die u van het net afneemt. Op deze manier wordt uw energierekening verminderd, omdat u alleen betaalt voor het netto verbruik, dat wil zeggen het verschil tussen wat u verbruikt en wat u teruglevert. Bij salderen wordt de teruggeleverde elektriciteit doorgaans verrekend tegen hetzelfde tarief als waartegen u elektriciteit van het net afneemt