Klantenservice

Heeft u vragen? Neem eerst een kijkje bij onze veel gestelde vragen en antwoorden. U kunt ook veel van uw energiezaken inzien en direct zelf regelen in MijnEnergyhouse.


Voor overige vragen neemt u contact op met onze klantenservice. Wij staan klaar om u te helpen.

E-mail ons

Zakelijke klanten kunnen ons bereiken op info@energyhouse.nl.
U ontvangt binnen drie werkdagen een reactie. 

Bel ons

Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer

+31 20 308 1250.

Veel gestelde vragen en antwoorden

U kunt ons een mail sturen via info@energyhouse.nl. Wij streven ernaar om uw mail binnen drie werkdagen te beantwoorden. Wilt u liever telefonisch contact? Dan staat het serviceteam voor u klaar van maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur via telefoonnummer 020 308 1250.

Energyhouse streeft ernaar klachten snel en efficiënt op te lossen. Uw klacht of probleem kan telefonisch worden gemeld aan het serviceteam.  Het serviceteam is van maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur bereikbaar via telefoonnummer 020 308 1250. Energyhouse tracht de melding telefonisch af te handelen. Als dit niet mogelijk is, streven wij ernaar om u binnen vijf werkdagen een reactie te geven.  Het serviceteam is ook bereikbaar via info@energyhouse.nl.

Onze algemene leveringsvoorwaarden kunt u vinden op onze website, of direct via deze link.

Energyhouse hanteert geen boetes. U kunt altijd direct overstappen naar een andere leverancier. Als de andere leverancier uw aansluiting heeft overgenomen, dan maakt Energyhouse de eindafrekening voor u op.

Ja. Deze moet u betalen. Alle termijnfacturen worden in de eindafrekening verrekend met het werkelijke energieverbruik. Zo betaalt u alleen voor de energie die daadwerkelijk verbruikt is. Binnen zes weken na de overstap ontvangt u een eindafrekening.

Dynamische contracten hebben bij Energyhouse geen einddatum. U kunt uw contract daarom dagelijks opzeggen. Zo ervaart u optimale flexibiliteit.

Energyhouse hanteert geen boetes. U kunt altijd direct overstappen naar een andere leverancier.

Uw contract kan u opzeggen middels een mail naar info@energyhouse.nl of door telefonisch contact op te nemen met ons serviceteam van maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur via telefoonnummer 020 308 1250.
Houdt er rekening mee dat u verplicht bent om een contract met een leverancier te hebben op een actieve aansluiting. Indien u opzegt bij Energyhouse, dan dient u een contract aan te gaan met een leverancier die de aansluiting naar zich toe neemt.

Het kan voorkomen dat uw vorige leverancier nog een maandelijkse termijn incasseert na de einddatum van de levering. Bijvoorbeeld omdat er in de betreffende maand nog energie geleverd is of omdat u bij de vorige leverancier een maand vooruitbetaalt. Op de eindafrekening worden alle betaalde termijnbedragen verrekend met het energieverbruik. Zo betaalt u alleen voor de energie die daadwerkelijk verbruikt is. Binnen maximaal zes weken na de overstap ontvangt u een eindafrekening van de vorige leverancier.

Mocht u zich bedenken, dan kunt u altijd het contract direct annuleren. De eventueel geleverde energie en de afgesproken kosten worden dan nog wel in rekening gebracht.

Om de levering te starten moeten wij de aansluiting naar ons toe halen. Er kan maar een actieve leverancier zijn op een aansluiting. Bij het aangaan van een contract zetten wij de switch van de aansluiting naar Energyhouse op de aangegeven datum in.

Wij regelen uw overstap. Daar hoeft u zelf niets voor te doen. Houdt u er wel rekening mee dat u niet voortijdig naar ons overstapt. U kunt dan een boete in rekening gebracht krijgen door uw huidige leverancier als u nog een lopend contract heeft.

Grootzakelijke klanten moeten daarnaast hun huidige contract zelf opzeggen. Energyhouse kan dit niet voor u doen. Heeft u een grootzakelijke overeenkomst controleer dan ook goed of er sprake is van een opzegtermijn.

Wij willen ons focussen op dynamische contracten. We geloven er namelijk in dat deze contractvorm voor u als ondernemer het meest aantrekkelijk is. Wilt u liever een vast contract? Dan kunnen wij u helaas niet verder helpen.

Voor kleinverbruik aansluitingen is er in Nederland een salderingsregeling. Ook bij een dynamisch contract kunt u uw opgewekte en overtollige energie salderen. Echter, bij een dynamisch contract kunnen de tarieven variëren op basis van factoren zoals vraag en aanbod op de energiemarkt. Bij een dynamisch contract wordt er niet jaarlijks gesaldeerd, maar salderen wij in het moment van opwek.

Als u zonnepanelen heeft en overtollige elektriciteit opwekt die niet direct wordt verbruikt, wordt deze teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Energyhouse registreert de hoeveelheid elektriciteit die u teruglevert aan het net, waardoor uw totale verbruik en teruglevering worden bijgehouden.

De teruggeleverde elektriciteit wordt verrekend met uw elektriciteitsverbruik op basis van het dynamische tarief op dat moment. Dit betekent dat de teruggeleverde elektriciteit wordt verrekend tegen hetzelfde tarief als waarvoor u elektriciteit afneemt van het net op dat specifieke moment. Indien er meer wordt opgewekt dan er wordt verbruikt, dan betalen wij het tarief dat op het moment van opwek actueel -/- de opslagen. Dit wordt in mindering gebracht in uw maandelijkse factuur.

De energiebelasting wordt jaarlijks gesaldeerd. Het volume opgewekte energie wordt in mindering gebracht op het volume verbruik om tot een totaal aan te betalen energiebelasting te komen. De saldering voor de energiebelasting vindt plaats in de jaarrekening.

Voor kleinverbruik aansluitingen is er in Nederland een salderingsregeling. Ook bij een dynamisch contract kunt u uw opgewekte en overtollige energie salderen. Echter, bij een dynamisch contract kunnen de tarieven variëren op basis van factoren zoals vraag en aanbod op de energiemarkt. Bij een dynamisch contract wordt er niet jaarlijks gesaldeerd, maar salderen wij in het moment van opwek.

Als u zonnepanelen heeft en overtollige elektriciteit opwekt die niet direct wordt verbruikt, wordt deze teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Energyhouse registreert de hoeveelheid elektriciteit die u teruglevert aan het net, waardoor uw totale verbruik en teruglevering worden bijgehouden. De teruggeleverde elektriciteit wordt verrekend met uw elektriciteitsverbruik op basis van het dynamische tarief op dat moment. Dit betekent dat de teruggeleverde elektriciteit wordt verrekend tegen hetzelfde tarief als waarvoor u elektriciteit afneemt van het net op dat specifieke moment. Indien er meer wordt opgewekt dan er wordt verbruikt, dan betalen wij het tarief dat op het moment van opwek actueel -/- de opslagen. Dit wordt in mindering gebracht in uw maandelijkse factuur.

De energiebelasting wordt jaarlijks gesaldeerd. Het volume opgewekte energie wordt in mindering gebracht op het volume verbruik om tot een totaal aan te betalen energiebelasting te komen. De saldering voor de energiebelasting vindt plaats in de jaarrekening.

Bij een grootverbruik aansluiting sturen wij maandelijks een voorschotfactuur. De afrekening naar de werkelijke kosten wordt aan de hand van de data van de meetverantwoordelijke maandelijks gedaan. Wij hebben de onderliggende data nodig om deze afrekening voor u op te stellen. De afrekening wordt voor u opgemaakt als de data beschikbaar is gesteld en is ingeladen. Bij een kleinverbruiksaansluiting werkt de facturatie als volgt:

1. Maandelijks voorschot: U ontvangt maandelijks een voorschotfactuur waarop de geprofileerde kosten en een verwacht volume van de komende maand staan

2. Maandelijkse factuur: U ontvangt elke maand een factuur voor het daadwerkelijke energieverbruik en de verrekening met het al betaalde voorschot bedrag. De verrekening vindt plaats in de derde factuur. Voor de maand januari ontvangt u de verrekening naar de werkelijke kosten in de factuur over maart.

3. Meterstanden: Uw energieverbruik wordt berekend aan de hand van de meterstanden die wij doorkrijgen uit uw slimme meter

4. Betaling: De betaling van de factuur gebeurt via automatische incasso rond de 25e van de maand, tenzij anders overeengekomen.

5. Jaarafrekening: Ook bij een dynamisch contract ontvangen kleinverbruiker aansluitingen een jaarafrekening. Maandelijks zijn de geprofileerde kosten al gecorrigeerd naar de werkelijke kosten. In de factuur zit echter een deel “vaste’ kosten die berekend worden voor de energiebelasting. Maandelijks wordt 1/12 deel van het verwachtte jaarvolume in rekening gebracht voor de energiebelasting. De correctie voor de energiebelasting naar het werkelijk genoten volume gebeurt in de jaarafrekening. Indien er te veel is betaald, krijgt u het verschil terug. Indien er te weinig is betaald, wordt dit bedrag in rekening gebracht. Dit transparante facturatiesysteem zorgt ervoor dat u steeds een duidelijk beeld heeft van uw energieverbruik en kosten.

Deze kan je vinden in de MijnEnergyhouse. Log in en navigeer naar het tabblad Producten. Daar ziet u het actieve contract. Bij het actieve contract vindt u een regel genaamd “Tarieven” en daarnaast vindt u een knop met “Bekijk details”. Hier kunt u alle tarieven vinden.

Een vast energiecontract biedt stabiele tarieven voor de gehele contractduur, ideaal voor budgettering maar zonder voordeel bij dalende marktprijzen. Een variabel energiecontract heeft tarieven die periodiek veranderen. De energieleverancier is verplicht u 30 dagen voor het doorvoeren van een tariefswijziging op de hoogte stellen van het nieuwe tarief voor het variabele contract.

Een dynamisch energiecontract heeft realtime tarieven die per uur of dag variëren. Dit vereist een slimme meter. Het stimuleert het gebruik van hernieuwbare energie door lagere tarieven aan te bieden tijdens overschotten. Om optimaal te profiteren vraagt dit om actieve monitoring en aanpassing van het verbruik.

 

Kenmerk

Vast

Variabel

Dynamisch

Prijs

Vast gedurende contract

Wijzigt periodiek

Verandert per uur of dag

Voorspelbaarheid

Hoog

Middelmatig

Laag

Flexibiliteit

Laag

Hoog

Hoog

Verduurzaming

Beperkt

Beperkt

Hoog

Technologische eisen

Geen

Geen

Slimme meter vereist

 

Ja, uw termijnbedrag wisselt maandelijks. Dit komt doordat uw verwachte verbruik per maand varieert en de energieprijzen voortdurend veranderen. Om dit zo nauwkeurig mogelijk voor u te berekenen, gebruiken we een verwacht verbruik en de future prijs van de volgende maand om uw termijnbedrag vast te stellen. Na elke maand controleren we het verschil tussen uw geprofileerde kosten, het verwachtte verbruik op basis van de futureprijs, en uw werkelijke kosten, het werkelijke verbruik op basis van de onderliggende beurstarieven. De in rekening gebrachte geprofileerde kosten worden in mindering gebracht op het moment dat wij het werkelijke verbruik tegen de werkelijke tarieven in rekening brengen.

Dynamische energiecontracten kunnen significant bijdragen aan verduurzaming op verschillende manieren:

 

1. Stimuleren van hernieuwbare energie
Dynamische energiecontracten passen de tarieven aan op basis van de actuele marktsituatie, wat betekent dat de prijzen lager zijn wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Dit moedigt gebruikers aan om hun energieverbruik te verschuiven naar momenten waarop er veel zonne- of windenergie beschikbaar is. Hierdoor wordt het gebruik van duurzame energiebronnen bevorderd en worden fossiele brandstoffen minder aantrekkelijk.

 

2. Vraagresponse
Door te reageren op prijssignalen kunnen consumenten hun verbruik verminderen tijdens piekuren wanneer de vraag hoog is en de energie voornamelijk uit fossiele bronnen komt. Dit helpt de vraag naar elektriciteit te spreiden, wat de belasting op het net vermindert en de noodzaak voor

opwekking uit fossiele brandstoffen tijdens piekuren verkleint.

 

3. Efficinter gebruik van het energienet

Dynamische prijzen moedigen een meer evenwichtige belasting van het energienet aan. Door pieken en dalen in de energievraag te verminderen, wordt de noodzaak voor investeringen in nieuwe infrastructuur verminderd en wordt het huidige net efficiënter benut.

 

4. Stimuleren van energieopslag en slimme technologieën
Dynamische energiecontracten stimuleren de adoptie van technologieën zoals batterijen, slimme thermostaten en energiebeheersystemen. Deze technologieën stellen gebruikers in staat om energie op te slaan wanneer de prijzen laag zijn (en er veel hernieuwbare energie beschikbaar is) en deze te gebruiken wanneer de prijzen hoog zijn. Dit bevordert niet alleen een duurzamer energiegebruik, maar ook een betere integratie van hernieuwbare energie in het dagelijkse leven.

 

5. Verhoogde bewustwording
Organisaties die kiezen voor dynamische energiecontracten worden meer betrokken bij hun energieverbruik en de bron van hun energie. Deze verhoogde bewustwording kan leiden tot duurzamere gedragingen en keuzes, zoals energie-efficiënte apparaten aanschaffen, het gebruik van groene energie verhogen en meer energie besparen in het algemeen.

Ja, die werken ook voor gas. Het verschil met elektriciteit is de interval van de prijzen. Bij gas verschilt de prijs niet per uur, maar per dag.

Een dynamisch energiecontract is een type energiecontract waarbij de prijzen voor elektriciteit en gas variëren op basis van de actuele marktsituatie. In plaats van vaste tarieven, betaal je bij een dynamisch contract tarieven die per uur voor elektra en voor gas per dag kunnen verschillen. Dit type contract biedt de

mogelijkheid om te profiteren van lagere tarieven en opslagen en biedt meer transparantie in de prijsvorming.

Een dynamisch energiecontract biedt flexibiliteit en de mogelijkheid om te besparen, maar vraagt ook om meer aandacht voor je energieverbruik en de actuele marktprijzen.

In Nederland is het verplicht om een slimme meter te hebben bij een dynamisch energiecontract. Dit komt doordat dynamische energiecontracten werken op basis van variabele energietarieven die per uur of zelfs per kwartier kunnen veranderen, afhankelijk van de actuele marktsituatie. Om nauwkeurige afrekeningen en realtime inzicht in je energieverbruik mogelijk te maken, is een slimme meter nodig die deze data kan registreren en doorsturen. Als u geen slimme meter heeft, neem dan contact met ons op.

Dit kunt u terugvinden in uw contract. Hierin staat de datum vermeld. Mocht u in het verleden een wijziging hierop hebben gemaakt, dan kunt u het beste contact opnemen met ons Service Team.

Deze datum kunt u helaas niet aanpassen. Mocht u hier toch vragen over hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Wij tonen de actuele beursprijzen direct in de Mijn Omgeving. Hiervoor gebruiken wij de meest gangbare handelsbeurzen voor energie: de EPEX spotprijzen voor elektriciteit en de LEBA spotprijzen voor gas. Alle tarieven, inclusief de beursprijzen, kosten voor de netbeheerder, belastingen en heffingen, worden één-op-één doorberekend aan onze klanten.

Het termijnbedrag is het bedrag dat u maandelijks betaalt voor uw energieverbruik. De hoogte van het termijn bedrag wordt, voorafgaand aan de maand van levering, door Energyhouse berekend. Deze berekening wordt gemaakt aan de hand van uw profiel, uw verwachte verbruik van de betreffende maand, de ENDEX future prijs (gemiddelde verwachte beursprijs voor elektriciteit), de TTF Dutch Gas future (gemiddelde verwachte beursprijs voor gas) van de betreffende maand en de overige vaste- en variabele leveringskosten. De actuele prijzen kunt u zien in uw Energyhouse Mijn Omgeving.

 

Na elke maand ontvangt u een factuur. Daarop verrekenen we wat u reeds betaald heeft en wat de kosten waren op basis van uw werkelijke verbruik. Als u meer heeft verbruikt (volume x werkelijk tarief) dan uw geprofileerde volume x futureprijs, moet u bijbetalen. Als u minder heeft verbruikt (volume x werkelijk tarief) dan uw geprofileerde volume x futureprijs, krijgt u geld van ons terug. Zo profiteert u direct van de voordelen van uw dynamische contract.

Ja, uw termijnbedrag wisselt maandelijks. Dit komt vooral doordat uw verwachte verbruik per maand varieert en de energieprijzen voortdurend veranderen. Om dit zo nauwkeurig mogelijk voor u te berekenen, gebruiken we de future prijs van de volgende maand om uw termijnbedrag vast te stellen. Na elke maand controleren we het verschil tussen uw in rekening gebrachte termijnbedrag (geprofileerde kosten) en uw werkelijke verbruikskosten. Hierover sturen wij u een factuur. Als het volume x werkelijke tarief hoger is dan geprofileerd moet u bijbetalen. Als het volume x werkelijke tarief minder is, krijgt u geld van ons terug. Zo profiteert u direct van de voordelen van uw dynamische contract.

Naast de kosten voor uw verbruik brengen wij maandelijks leveringskosten in rekening. De leveringskosten zijn de kosten voor onder andere de administratie die wij voor u bij moeten houden ook indien u geen verbruik heeft

Ja, u kunt uw oude facturen opnieuw bekijken. Als u inlogt in de Mijn Omgeving, en navigeert naar het tabblad ‘Facturen’. U kan hier de gewenste facturen downloaden. Als u extra hulp nodig heeft, kunt een e-mail sturen naar info@energyhouse.nl of telefonisch contact opnemen met het serviceteam van maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur via telefoonnummer 020 308 1250.

De overheidsheffing bestaat uit verplichte kosten die door de overheid worden opgelegd en staat ook bekend als energiebelasting. Deze belasting wordt geheven op het verbruik van elektriciteit en gas, met als doel het energieverbruik te ontmoedigen en duurzame energie te bevorderen.
Energyhouse factureert, incasseert en draagt deze overheidsheffing vervolgens af aan de overheid. De hoogte van deze heffingen kan door de overheid worden aangepast.

Met uw keuze voor een contract met dynamische prijzen volgt u de werkelijke inkoopprijzen op de EPEX (stroom) en LEBA (gas) Spotmarkt. Kenmerkend daarvoor is dat de prijzen continu (voor elektriciteit elk uur en voor gas elke dag) wijzigen. De beursprijzen die gelden op het moment dat elektriciteit en/of gas wordt geleverd en/of teruggeleverd, worden één op één aan u doorberekend. Dit geldt ook voor de overheidsheffingen en de netbeheerkosten. Hierdoor betaalt u geen onnodige risicopremies en kunt u profiteren van lagere stroom en gasprijzen op uur- en dagniveau.

De actuele marktprijzen kunt u een dag van tevoren zien in uw Energyhouse Mijn Omgeving.

Als u het termijnbedrag dat wij hebben geïncasseerd wilt terugdraaien, kunt u dit

doen door het bedrag te storneren of handmatig terug te halen via uw bank.

Echter, zelfs als u dit niet doet, hoeft u zich geen zorgen te maken. We zullen het

dubbel betaalde termijnbedrag verrekenen op uw jaar- of eindafrekening, zodat u

altijd correct wordt gefactureerd en nooit te veel betaald.

Een slimme meter is een energiemeter die op afstand uit te lezen is en waar het verbruik in intervallen gemeten kan worden. Door ons toestemming te geven de slimme meter uit te lezen, kunnen wij u maandelijks op uw werkelijke verbruik afrekenen en hoeft u geen meterstanden meer door te geven. Meer informatie over de slimme meter vind u op www.slimmemeters.nl.

Om uw conventionele meter te laten omwisselen voor een slimme meter moet u contact opnemen met uw netbeheerder. De netbeheerder is de eigenaar van uw meters.

Uw meter kan in storing staan. Daardoor kunnen wij deze niet uitlezen en gebruiken om uw verbruik in kaart te brengen. Neem zo spoedig mogelijk contact op met uw netbeheerder. Zij kunnen u verder helpen en eventueel de meter vervangen.

U hebt een slimme meter maar we mogen deze niet op afstand uitlezen. In dit geval zult u handmatig de standen moeten doorgeven. Indien er een storing is bij het uitlezen van uw slimme meter zullen we u ook vragen de standen handmatig door te geven.

Uw slimme meter wordt ten minste eenmaal per uur op afstand uitgelezen door Energyhouse. Dit stelt ons in staat om nauwkeurig uw verbruik te meten en te factureren op basis van de actuele energieprijzen.

Dan kunt u het beste contact opnemen met uw netbeheerder. Wilt u weten wie u netbeheerder is? Dit vermelden wij op uw afrekening. 

Indien er een nieuwe meter is geplaatst door de netbeheerder dan geeft de netbeheerder de laatste stand van de oude meter en de beginstand van de nieuwe meter door in het landelijk bestand. Indien uw meter in storing heeft gestaan en wij u op basis van een variabel contract hebben moeten afrekenen aangezien wij geen onderliggende standen binnenkregen dan vernemen wij het graag als de meter weer werkt zodat wij het contract op dynamische basis weer kunnen hervatten.

 

Wij vermelden dit op uw facturen. Hieronder geven we een globaal overzicht:

 

Liander

Actief in de provincies Noord-Holland, Flevoland, Friesland, Gelderland en delen van Zuid-Holland. 

 

Enexis Netbeheer

Actief in de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en delen van Limburg. 

 

Stedin Netbeheer

Actief in de provincies Zuid-Holland, Utrecht en delen van Noord-Holland. 

 

Westland Infra Netbeheer

Actief in het Westland en omstreken in Zuid-Holland. 

 

Enduris

Actief in Zeeland. 

 

Rendo Netwerken

Actief in de provincies Drenthe en Overijssel. 

 

Coteq Netbeheer

Actief in Twente en delen van Salland en de Achterhoek. 

 

Rijnlandse Netwerk

Actief in delen van Zuid-Holland. 

 

DNWG Netbeheer

Actief in Zuidwest-Nederland, inclusief delen van Zeeland en Zuid-Holland. 

 

Westland Infra Netbeheer

Actief in het Westland en omstreken in Zuid-Holland. 

 

Het is belangrijk op te merken dat de grenzen tussen de netbeheerders niet altijd strikt overeenkomen met provinciegrenzen, dus sommige gebieden kunnen overlappen of onder de verantwoordelijkheid van meerdere netbeheerders vallen.

 

In Nederland speelt de netbeheerder een cruciale rol in het beheer en onderhoud van het elektriciteits- en gasnetwerk. De netbeheerders zorgen ervoor dat energie betrouwbaar en veilig wordt getransporteerd van producenten naar consumenten. Hieronder leest u de belangrijkste taken en verantwoordelijkheden van netbeheerders:

 

 • Onderhoud en Beheer van het Netwerk
 • Aansluitingen en Meterbeheer
 • Storingen en Onderhoudswerkzaamheden
 • Balanceren van het Netwerk Vraag en Aanbod
 • Faciliteren van Duurzame Energie
 • Regulering en Veiligheid Regelgeving

 

Voorbeelden van Netbeheerders In Nederland zijn

 • Liander: Actief in onder andere Noord-Holland, Gelderland en Flevoland.
 • Stedin: Actief in Zuid-Holland, Utrecht en Zeeland.
 • Enexis: Actief in Noord-, Oost-, en Zuid-Nederland.
 • TenneT: De landelijke netbeheerder voor het hoogspanningsnet.

Een EAN-code is een unieke code die aan elke energieaansluiting in Nederland wordt toegekend. Deze code gebruiken we om uw specifieke aansluiting te identificeren. De code bestaat uit 18 cijfers en begint meestal met ‘871’. Als u uw EAN-code niet kent, kunt u deze vinden op uw energierekening of opvragen bij uw netbeheerder.

Voor kleinverbruik aansluitingen is er in Nederland een salderingsregeling. Ook bij een dynamisch contract kunt u uw opgewekte en overtollige energie salderen. Echter, bij een dynamisch contract kunnen de tarieven variëren op basis van factoren zoals vraag en aanbod op de energiemarkt. Bij een dynamisch contract wordt er niet jaarlijks gesaldeerd, maar salderen wij in het moment van opwek.

 

Als u zonnepanelen heeft en overtollige elektriciteit opwekt die niet direct wordt verbruikt, wordt deze teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Energyhouse registreert de hoeveelheid elektriciteit die u teruglevert aan het net, waardoor uw totale verbruik en teruglevering worden bijgehouden. De teruggeleverde elektriciteit wordt verrekend met uw elektriciteitsverbruik op basis van het dynamische tarief op dat moment. Dit betekent dat de teruggeleverde elektriciteit wordt verrekend tegen hetzelfde tarief als waarvoor u elektriciteit afneemt van het net op dat specifieke moment. Indien er meer wordt opgewekt dan er wordt verbruikt, dan betalen wij het tarief dat op het moment van opwek actueel -/- de opslagen. Dit wordt in mindering gebracht in uw maandelijkse factuur.

 

De energiebelasting wordt jaarlijks gesaldeerd. Het volume opgewekte energie wordt in mindering gebracht op het volume verbruik om tot een totaal aan te betalen energiebelasting te komen. De saldering voor de energiebelasting vindt plaats in de jaarrekening.

Dit komt omdat wij in het VKO het resultaat van uw verbruik en opwek laten zien. We passen hier dus direct de saldering toe. Op uw meter of omvormer ziet u het verbruik en de opwek apart.

Uw zonnepanelen moet u aanmelden bij www.energieleveren.nl in geval u een kleinverbruik aansluiting heeft. Heeft u een grootverbruik aansluiting? Meldt uw zonnepanelen dan aan via www.certiq.nl. Zodra de zonnepanelen zijn aangemeld wordt de opwek door de netbeheerder doorgegeven aan Energyhouse en zijn uw zonnepanelen volledig bij ons aangemeld.

Salderen is een overheidsregeling die wordt toegepast om de eigenaren van zonnepanelen te stimuleren duurzame energie op te wekken. Het houdt in dat de elektriciteit die door de zonnepanelen wordt opgewekt en niet direct wordt gebruikt, wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet.

 

De hoeveelheid teruggeleverde elektriciteit wordt vervolgens afgetrokken van de hoeveelheid elektriciteit die u van het net afneemt. Op deze manier wordt uw energierekening verminderd, omdat u alleen betaalt voor het netto verbruik, dat wil zeggen het verschil tussen wat u verbruikt en wat u teruglevert. Bij salderen wordt de teruggeleverde elektriciteit doorgaans verrekend tegen hetzelfde tarief als waartegen u elektriciteit van het net afneemt

In de MijnEnergyhouse treft u informatie aan over uw contract, uw facturen, uw verbruik en de actuele markttarieven.

Als u probeert in te loggen, maar dit werkt niet dan zou u uw wachtwoord kunnen resetten. De wachtwoord reset knop treft u aan onder het inlogkader. https://mijn.energyhouse.nl/login Indien u nog steeds niet kan inloggen dan kan u contact opnemen met info@energyhouse.nl zodat wij met u mee kunnen kijken waar het probleem ligt en dit zo spoedig mogelijk kunnen oplossen.

Het is mogelijk om uw wachtwoord te resetten. Deze functie treft u aan onder het inlogkader op de pagina: https://mijn.energyhouse.nl/login

Het is mogelijk om in te loggen met het mailadres dat is ingesteld voor het ontvangen van reminder e-mails. U kan bij ons serviceteam navragen welk mailadres voor u hier is ingesteld.

Om de verbruiken van een dag weer te kunnen geven, hebben wij de meetgegevens nodig van een volledige dag. Dit proces kan soms wat langer duren.

In de header van de website www.Energyhouse.nl treft u een link (log in) aan naar de Mijn Omgeving.

Wanneer u gaat verhuizen kunt u het contract opzeggen wanneer u wilt en een nieuw contract voor de nieuwe locatie aanvragen.

 

We ontvangen graag het volledige adres van de nieuwe locatie en de datum waarop wij de levering op het nieuwe adres mogen starten. Daarnaast ontvangen we graag de datum waarop we de levering op het huidige adres kunnen stoppen. Eventueel kunnen we met een verhuizing tijdelijk op beide adressen tegen de afgesproken contractvoorwaarden energie leveren.

 

De slimme meter lezen we dan automatisch uit. Zodra we de energielevering op het oude adres mogen stopzetten, maken we een eindafrekening voor u op.

Het Nederlandse energienet behoort tot de meest betrouwbare ter wereld. Als u onverhoopt een keer te maken heeft met een gas- en/of stroomstoring of als u een gaslucht ruikt, bel dan het Nationaal Storingsnummer gas en stroom 0800 – 9009 (gratis). 

 

In de Mijn Omgeving kan je je e-mailadres en wachtwoord wijzigen als je navigeert naar het tabblad gegevens, vervolgens gaat u naar “persoonlijke informatie”. Wilt u andere gegevens wijzigen, dan kunt u ons mailen op info@energyhouse.nl

 

Voor alle andere wijzigingen kan je het beste contact met ons opnemen per mail via info@energyhouse.nl

Heeft u het antwoord op uw vraag niet kunnen vinden?

Heeft u vragen waarvan u de antwoorden niet kunt vinden op onze website? U kunt ons dan op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 bereiken via 020 308 1250 of via info@energyhouse.nl.

Wat is uw vraag?

vragen filter
Check categories
 • Contracten, tarieven en facturen (38)
 • Verbruik en meterstanden (17)
 • Aanmelden, overstappen en opzeggen (16)
 • Dynamische energie (9)
 • MijnEnergyhouse (6)
 • Energyhouse (4)
 • Overig (4)
 • Salderen en terugleveren (4)