Dynamische energiecontracten kunnen significant bijdragen aan verduurzaming op verschillende manieren:

 

1. Stimuleren van hernieuwbare energie
Dynamische energiecontracten passen de tarieven aan op basis van de actuele marktsituatie, wat betekent dat de prijzen lager zijn wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Dit moedigt gebruikers aan om hun energieverbruik te verschuiven naar momenten waarop er veel zonne- of windenergie beschikbaar is. Hierdoor wordt het gebruik van duurzame energiebronnen bevorderd en worden fossiele brandstoffen minder aantrekkelijk.

 

2. Vraagresponse
Door te reageren op prijssignalen kunnen consumenten hun verbruik verminderen tijdens piekuren wanneer de vraag hoog is en de energie voornamelijk uit fossiele bronnen komt. Dit helpt de vraag naar elektriciteit te spreiden, wat de belasting op het net vermindert en de noodzaak voor

opwekking uit fossiele brandstoffen tijdens piekuren verkleint.

 

3. Efficinter gebruik van het energienet

Dynamische prijzen moedigen een meer evenwichtige belasting van het energienet aan. Door pieken en dalen in de energievraag te verminderen, wordt de noodzaak voor investeringen in nieuwe infrastructuur verminderd en wordt het huidige net efficiënter benut.

 

4. Stimuleren van energieopslag en slimme technologieën
Dynamische energiecontracten stimuleren de adoptie van technologieën zoals batterijen, slimme thermostaten en energiebeheersystemen. Deze technologieën stellen gebruikers in staat om energie op te slaan wanneer de prijzen laag zijn (en er veel hernieuwbare energie beschikbaar is) en deze te gebruiken wanneer de prijzen hoog zijn. Dit bevordert niet alleen een duurzamer energiegebruik, maar ook een betere integratie van hernieuwbare energie in het dagelijkse leven.

 

5. Verhoogde bewustwording
Organisaties die kiezen voor dynamische energiecontracten worden meer betrokken bij hun energieverbruik en de bron van hun energie. Deze verhoogde bewustwording kan leiden tot duurzamere gedragingen en keuzes, zoals energie-efficiënte apparaten aanschaffen, het gebruik van groene energie verhogen en meer energie besparen in het algemeen.