We analyseren het historische gemiddelde jaarverbruik op uw adres, dat jaarlijks opnieuw wordt vastgesteld als het standaard jaarverbruik. Als u nieuw bent bij Energyhouse, verkrijgen we dit standaard jaarverbruik rechtstreeks van uw netbeheerder.