Bij een grootverbruik aansluiting sturen wij maandelijks een voorschotfactuur. De afrekening naar de werkelijke kosten wordt aan de hand van de data van de meetverantwoordelijke maandelijks gedaan. Wij hebben de onderliggende data nodig om deze afrekening voor u op te stellen. De afrekening wordt voor u opgemaakt als de data beschikbaar is gesteld en is ingeladen. Bij een kleinverbruiksaansluiting werkt de facturatie als volgt:

1. Maandelijks voorschot: U ontvangt maandelijks een voorschotfactuur waarop de geprofileerde kosten en een verwacht volume van de komende maand staan

2. Maandelijkse factuur: U ontvangt elke maand een factuur voor het daadwerkelijke energieverbruik en de verrekening met het al betaalde voorschot bedrag. De verrekening vindt plaats in de derde factuur. Voor de maand januari ontvangt u de verrekening naar de werkelijke kosten in de factuur over maart.

3. Meterstanden: Uw energieverbruik wordt berekend aan de hand van de meterstanden die wij doorkrijgen uit uw slimme meter

4. Betaling: De betaling van de factuur gebeurt via automatische incasso rond de 25e van de maand, tenzij anders overeengekomen.

5. Jaarafrekening: Ook bij een dynamisch contract ontvangen kleinverbruiker aansluitingen een jaarafrekening. Maandelijks zijn de geprofileerde kosten al gecorrigeerd naar de werkelijke kosten. In de factuur zit echter een deel “vaste’ kosten die berekend worden voor de energiebelasting. Maandelijks wordt 1/12 deel van het verwachtte jaarvolume in rekening gebracht voor de energiebelasting. De correctie voor de energiebelasting naar het werkelijk genoten volume gebeurt in de jaarafrekening. Indien er te veel is betaald, krijgt u het verschil terug. Indien er te weinig is betaald, wordt dit bedrag in rekening gebracht. Dit transparante facturatiesysteem zorgt ervoor dat u steeds een duidelijk beeld heeft van uw energieverbruik en kosten.