Bij een grootverbruiksaansluiting ontvangt u maandelijks een voorschotfactuur. Als wij beschikken over de data van de meetverantwoordelijke dan maken wij voor u een correctie op het voorschot door u de werkelijke kosten in rekening te brengen met vermindering van het voorschotbedrag.
Bij een kleinverbruiksaansluiting is de maandelijkse facturatie gebaseerd op een vast en een variabel deel.

Het vaste deel betreft:
Inschatting energiebelasting (dit wordt gecorrigeerd naar werkelijke kosten in de jaarafrekening)
Netbeheerderskosten
Vaste leveringskosten

Het variabele deel betreft:
Leveringskosten geprofileerd = het geschatte verbruik van de aankomende maand x de futureprijs
Leveringskosten werkelijk= het werkelijke verbruik 2 maanden eerder x gewogen gemiddelde prijs
Leveringskosten gefactureerd= het deel dat wat wij 2 maanden eerder in rekening hebben gebracht

Het geprofileerde verbruik wordt in mindering gebracht (onder de noemer Leveringskosten gefactureerd) als wij de werkelijke kosten in rekening brengen.