De omvang van de levering en teruglevering wordt bepaald aan de hand van de meetgegevens. Bij een grootverbruiksaansluiting krijgen wij data van verbruik door van de meetverantwoordelijke. Deze data wordt in onze systemen ingeladen en vormen de basis van de afrekening.
Bij kleinverbruik meten wij het verbruik door het uitlezen van uw slimme meter. Indien wij niet binnen vijftien dagen na afloop van de leveringsmaand de beschikking krijgen over de meetgegevens, of indien bij het opnemen van de meters dan wel bij het verwerken van de meterstanden een fout is gemaakt, zullen wij de omvang van de levering bepalen. Het verbruik wordt ingeschat op basis van de laatst bekende meterstanden.