Uw voorschot kan gewijzigd worden als blijkt dat uw verwachte jaarverbruik afwijkt van uw daadwerkelijke verbruik. Op dat moment kunnen wij het verwachte verbruik in ons systeem aanpassen, zodat hier in de berekening van het nieuwe voorschot rekeningen gehouden wordt. Om de wijziging door te voeren dient u een verzoek in te dienen bij ons serviceteam middels info@energyhouse.nl