Voor kleinverbruiksaansluitingen wordt er een afrekening opgesteld aan einde van het jaar van energielevering, of aan het einde van uw contract. aan het Maandelijks wordt de rekening van uw geprofileerde verbruik gecorrigeerd met de rekening voor uw werkelijke verbruik.

In de maandelijkse facturen wordt echter een vast deel aan energiebelasting in rekening gebracht, De verrekening naar het werkelijke volume x energiebelasting wordt gedaan in de afrekening. Indien u gedurende het jaar een wijziging heeft gehad in verbruik dan wordt de correctie van het in rekening gebrachte volume x energiebelasting naar het werkelijke volume x energiebelasting in de afrekening

voor u gemaakt.