Energiebelasting

Deze belasting wordt geheven door de overheid om u te stimuleren minder energie te verbruiken. Er zijn verschillende schijven met afzonderlijke tarieven die u kunt vinden op de website van de belastingdienst.
Bij een grootverbruiksaansluiting wordt u maandelijks afgerekend op het werkelijke volume x energiebelasting.
Bij een kleinverbruiksaansluiting betaalt u voor de energiebelasting maandelijkse een voorschot, op uw jaarrekening wordt definitief vastgesteld hoeveel belasting u werkelijk verschuldigd bent en worden de werkelijke kosten verrekende met uw betaalde voorschotten.

Netbeheerkosten
Indien u een kleinverbruik aansluiting heeft dan berekenen wij de netbeheerkosten namens de netbeheerder aan u door. Op de website van de netbeheerder vindt u een nadere specificatie van deze kosten. Heeft u een grootverbruik aansluiting? Dan ontvangt u de rekening rechtstreeks van uw netbeheerder.

Vaste leveringskosten
Dit is een vast bedrag wat u per maand per aansluiting aan ons betaalt voor onze kosten voor de administratie, service en uw Mijn Omgeving.

Variabele leveringskosten
Beursprijs levering:
De actuele prijs voor elektriciteit en voor gas die wij 1-op-1 aan u doorbelasten. Voor elektriciteit bepaalt de European Power Exchange (EPEX) de beursprijs per uur. Voor gas is de Title Transfer Facility (TTF), waar een dagprijs wordt vastgesteld.

Opslag Energyhouse:

Handling fee per m3 gas of kWh elektriciteit.

GvO/CvO opslag (enkel voor elektriciteit):
Een digitaal certificaat dat dient als bewijs dat de betreffende energiedrager een duurzame (GvO) of grijze (CvO) herkomst heeft. Deze kopen wij voor u in en de kosten daarvan belasten we 1-op-1 door.

Regiotoeslag:
Kosten die we maken voor het transport van gas.

Onbalanskosten:

Kosten die worden berekend door de landelijke netbeheerders voor elektriciteit en gas op de onbalans tussen vraag en aanbod in het net. Deze kosten belasten wij u 1-op-1 door. Het elektriciteitsnetwerk moet constant in balans worden gehouden zodat de hoeveelheid geproduceerde elektriciteit overeenkomt met de vraag. Er kan onbalans ontstaan tussen de geproduceerde en verbruikte elektriciteit vanwege verschillende factoren, zoals veranderingen in de vraag of onvoorspelbare weersomstandigheden bij duurzame energiebronnen.

Ook in het gasnetwerk is er sprake van onbalans, wanneer er verschillen ontstaan tussen de vraag naar en het aanbod van gas. De temperatuur speelt een grote rol in de fluctuaties in de vraag naar gas, maar ook het aanbod varieert, bijvoorbeeld op basis van de productiecapaciteit en onderhoud aan het netwerk. Om marktpartijen te stimuleren om vraag en aanbod in het elektriciteits- en in het gasnetwerk in balans te brengen, worden onbalansprijzen toegepast.

Variabele terugleveringskosten

Beursprijs teruglevering:

De actuele marktprijs die wij 1-1 aan u vergoeden.

Opslag levering/teruglevering Energyhouse
Handling fee per m3 gas of kWh elektriciteit

Regiotoeslag

Kosten die we maken voor het transport van gas.

Onbalanskosten levering/teruglevering:

Kosten die worden berekend door de landelijke netbeheerders voor elektriciteit en gas op de onbalans tussen vraag en aanbod in het net. Deze kosten belasten wij u 1-op-1 door. Het elektriciteits- en gasnetwerk moet constant in balans worden gehouden zodat de hoeveelheid geproduceerde elektriciteit en gas overeenkomt met de vraag. Om marktpartijen te stimuleren om vraag en aanbod in het elektriciteits- en in het gasnetwerk in balans te brengen, worden onbalansprijzen toegepast. De onbalanskosten van teruglevering vallen hoger uit dan de onbalans op levering gezien de relatieve onvoorspelbaarheid van weersomstandigheden bij duurzame energiebronnen.

GvO/CvO
Een digitaal certificaat dat dient als bewijs dat de betreffende energiedrager een duurzame (GvO) of grijze (CvO) herkomst heeft. Het certificaat bevat onder andere informatie over de energiebron, de productie-installatie en de productiedatum en -plaats. Deze kopen wij voor u in en de kosten daarvan belasten we 1-op-1 door. U betaalt elke maand een voorschot voor GvO’s of /CvO’s. Op de jaar-/eindafrekening wordt de werkelijke hoeveelheid van de afgeboekte energiebron aan u in rekening gebracht en met het voorschot verrekend.

Wijziging kosten
De hieronder genoemde kosten kan Energyhouse tussentijds wijzigen met inachtneming van een termijn van minimaal 30 kalenderdagen. Wijzigingen zijn alleen mogelijk per 1e van de kalendermaand. Wanneer een wijziging bijvoorbeeld op 15 november wordt gecommuniceerd, geldt deze dus vanaf 1 januari. Dit ziet op de:

  • –  opslag levering Energyhouse gas en elektriciteit

  • –  opslag teruglevering Energyhouse elektriciteit

  • –  onbalanskosten levering elektriciteit

  • –  onbalanskosten teruglevering elektriciteit

  • –  onbalanskosten gas

  • –  GvO/CvO

  • –  regiotoeslag