Als een automatische incasso mislukt, stellen wij u hiervan op de hoogte stellen en krijgt u mogelijkheid om het openstaande bedrag alsnog te voldoen. Hier zijn de stappen die volgen na een mislukte afschrijving:

 

1. Kennisgeving: U ontvangt een melding dat de afschrijving niet is gelukt. In deze kennisgeving sturen wij een link om de betaling alsnog te voldoen.

 

2. Herinnering: We sturen u een herinnering met het verzoek om het verschuldigde bedrag binnen een bepaalde termijn over te maken.

 

3. Betaaltermijn: U krijgt doorgaans 14 dagen de tijd om het bedrag te voldoen.

 

4. Eventuele gevolgen: Indien de betaling uitblijft na de herinnering, kunnen er administratiekosten in rekening worden gebracht en in het uiterste geval kan dit leiden tot een betalingsachterstand.

We raden u aan om ervoor te zorgen dat er voldoende saldo op uw rekening staat op de dag van de automatische incasso en bij problemen tijdig contact met ons op te nemen. We zijn er om u te helpen met eventuele vragen of problemen rondom uw betalingen.