Indien uw meter in storing komt of u niet meer beschikt over een meter die ten minste eenmaal per uur op afstand ten behoeve van het facturatieproces van Energyhouse wordt uitgelezen:

 

  • Word een extra opslag van € 0,005 per kWh en/of € 0,035 per m3 in rekening gebracht; en
  • Word een gewogen beursprijs door Energyhouse berekend aan de hand van uw Informatiecode elektriciteit en gas vastgestelde profiel, uw verwachte of vastgestelde verbruik en de beursprijzen van de betreffende maand.

 

Als u wel weer beschikt over een dergelijke meter, wordt de extra opslag niet meer in rekening gebracht vanaf de eerste dag van de maand volgend op het moment dat uw schriftelijke melding daarvan door Energyhouse is ontvangen.