Aardgas is een natuurproduct dat in werkelijkheid uit een mengsel van meerdere gassen bestaat. Daarom wordt er rekening gehouden met wisselende omstandigheden. Al deze omstandigheden bij elkaar noemen we op de jaarafrekening de gascorrectiefactor. Het gecorrigeerde verbruik dat wij met u afrekenen kunt u als volgt narekenen: (eindstand-beginstand) x gascorrectiefactor.