De overheidsheffing bestaat uit verplichte kosten die door de overheid worden opgelegd en staat ook bekend als energiebelasting. Deze belasting wordt geheven op het verbruik van elektriciteit en gas, met als doel het energieverbruik te ontmoedigen en duurzame energie te bevorderen.

Energyhouse factureert, incasseert en draagt deze overheidsheffing vervolgens af aan de overheid. De hoogte van deze heffingen kan door de overheid worden aangepast.