Netbeheerkosten zijn de kosten die worden berekend door de netbeheerder voor het beheren, onderhouden en verbeteren van het energienetwerk. Deze kosten dekken onder andere de investeringen in het aanleggen en onderhouden van elektriciteits- en gasleidingen, het beheer van de infrastructuur en de kosten voor het transport van energie naar bedrijven.