Wij tonen de actuele beursprijzen direct in de Mijn Omgeving. Hiervoor gebruiken

wij de meest gangbare handelsbeurzen voor energie: de EPEX spotprijzen voor

elektriciteit en de LEBA spotprijzen voor gas. Alle tarieven, inclusief de

beursprijzen, kosten voor de netbeheerder, belastingen en heffingen, worden

één-op-één doorberekend aan onze klanten.