Hoe werkt salderen bij een dynamisch contract?

Voor kleinverbruik aansluitingen is er in Nederland een salderingsregeling. Ook bij een dynamisch contract kunt u uw opgewekte en overtollige energie salderen. Echter, bij een dynamisch contract kunnen de tarieven variëren op basis van factoren zoals vraag en aanbod op de energiemarkt. Bij een dynamisch contract wordt er niet jaarlijks gesaldeerd, maar salderen wij in het moment van opwek.
Als u zonnepanelen heeft en overtollige elektriciteit opwekt die niet direct wordt verbruikt, wordt deze teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Energyhouse registreert de hoeveelheid elektriciteit die u teruglevert aan het net, waardoor uw totale verbruik en teruglevering worden bijgehouden. De teruggeleverde elektriciteit wordt verrekend met uw elektriciteitsverbruik op basis van het dynamische tarief op dat moment. Dit betekent dat de teruggeleverde elektriciteit wordt verrekend tegen hetzelfde tarief als waarvoor u elektriciteit afneemt van het net op dat specifieke moment. Indien er meer wordt opgewekt dan er wordt verbruikt, dan betalen wij het tarief dat op het moment van opwek actueel -/- de opslagen. Dit wordt in mindering gebracht in uw maandelijkse factuur.
De energiebelasting wordt jaarlijks gesaldeerd. Het volume opgewekte energie wordt in mindering gebracht op het volume verbruik om tot een totaal aan te betalen energiebelasting te komen. De saldering voor de energiebelasting vindt plaats in de jaarrekening.

Hoe werkt de facturatie bij dynamische contracten?

Bij een grootverbruik aansluiting sturen wij maandelijks een voorschotfactuur. De afrekening naar de werkelijke kosten wordt aan de hand van de data van de meetverantwoordelijke maandelijks gedaan. Wij hebben de onderliggende data nodig om deze afrekening voor u op te stellen. De afrekening wordt voor u opgemaakt als de data beschikbaar is gesteld en is ingeladen.
Bij een kleinverbruiksaansluiting werkt de facturatie als volgt:
1. Maandelijks voorschot: U ontvangt maandelijks een voorschotfactuur waarop de geprofileerde kosten en een verwacht volume van de komende maand staan
2. Maandelijkse factuur: U ontvangt elke maand een factuur voor het daadwerkelijke energieverbruik en de verrekening met het al betaalde voorschot bedrag. De verrekening vindt plaats in de derde factuur. Voor de maand januari ontvangt u de verrekening naar de werkelijke kosten in de factuur over maart.
3. Meterstanden: Uw energieverbruik wordt berekend aan de hand van de meterstanden die wij doorkrijgen uit uw slimme meter
4. Betaling: De betaling van de factuur gebeurt via automatische incasso rond de 25e van de maand, tenzij anders overeengekomen.
5. Jaarafrekening: Ook bij een dynamisch contract ontvangen kleinverbruiker aansluitingen een jaarafrekening. Maandelijks zijn de geprofileerde kosten al gecorrigeerd naar de werkelijke kosten. In de factuur zit echter een deel “vaste’ kosten die berekend worden voor de energiebelasting. Maandelijks wordt 1/12 deel van het verwachtte jaarvolume in rekening gebracht voor de energiebelasting. De correctie voor de energiebelasting naar het werkelijk genoten volume gebeurt in de jaarafrekening. Indien er te veel is betaald, krijgt u het verschil terug. Indien er te weinig is betaald, wordt dit bedrag in rekening gebracht. Dit transparante facturatiesysteem zorgt ervoor dat u steeds een duidelijk beeld heeft van uw energieverbruik en kosten.

Hoe kan ik de tarieven inzien?

Deze kan je vinden in de MijnEnergyhouse. Log in en navigeer naar het tabblad Producten. Daar ziet u het actieve contract. Bij het actieve contract vindt u een regel genaamd “Tarieven” en daarnaast vindt u een knop met “Bekijk details”. Hier kunt u alle tarieven vinden.

Wat is het verschil tussen vaste, variabele, en dynamische energiecontracten?

Een vast energiecontract biedt stabiele tarieven voor de gehele contractduur,
ideaal voor budgettering maar zonder voordeel bij dalende marktprijzen. Een
variabel energiecontract heeft tarieven die periodiek veranderen. De
energieleverancier is verplicht u 30 dagen voor het doorvoeren van een
tariefswijziging op de hoogte stellen van het nieuwe tarief voor het variabele
contract.
Een dynamisch energiecontract heeft realtime tarieven die per uur of dag
variëren. Dit vereist een slimme meter. Het stimuleert het gebruik van
hernieuwbare energie door lagere tarieven aan te bieden tijdens overschotten.
Om optimaal te profiteren vraagt dit om actieve monitoring en aanpassing van het
verbruik.

Wisselt mijn termijnbedrag per maand, omdat ik een dynamisch contract heb?

Ja, uw termijnbedrag wisselt maandelijks. Dit komt doordat uw verwachte verbruik per maand varieert en de energieprijzen voortdurend veranderen. Om dit zo nauwkeurig mogelijk voor u te berekenen, gebruiken we een verwacht verbruik en de future prijs van de volgende maand om uw termijnbedrag vast te stellen. Na elke maand controleren we het verschil tussen uw geprofileerde kosten, het verwachtte verbruik op basis van de futureprijs, en uw werkelijke kosten, het werkelijke verbruik op basis van de onderliggende beurstarieven. De in rekening gebrachte geprofileerde kosten worden in mindering gebracht op het moment dat wij het werkelijke verbruik tegen de werkelijke tarieven in rekening brengen.

Hoe dragen dynamische energiecontracten bij aan verduurzaming?

Dynamische energiecontracten kunnen significant bijdragen aan verduurzaming op verschillende manieren:
1. Stimuleren van hernieuwbare energie
Dynamische energiecontracten passen de tarieven aan op basis van de actuele marktsituatie, wat betekent dat de prijzen lager zijn wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Dit moedigt gebruikers aan om hun energieverbruik te verschuiven naar momenten waarop er veel zonne- of windenergie beschikbaar is. Hierdoor wordt het gebruik van duurzame energiebronnen bevorderd en worden fossiele brandstoffen minder aantrekkelijk.
2. Vraagrespons
Door te reageren op prijssignalen kunnen consumenten hun verbruik verminderen tijdens piekuren wanneer de vraag hoog is en de energie voornamelijk uit fossiele bronnen komt. Dit helpt de vraag naar elektriciteit te spreiden, wat de belasting op het net vermindert en de noodzaak voor
opwekking uit fossiele brandstoffen tijdens piekuren verkleint.
3. Efficiënter gebruik van het energienet
Dynamische prijzen moedigen een meer evenwichtige belasting van het energienet aan. Door pieken en dalen in de energievraag te verminderen, wordt de noodzaak voor investeringen in nieuwe infrastructuur verminderd en wordt het huidige net efficiënter benut.
4. Stimuleren van energieopslag en slimme technologieën
Dynamische energiecontracten stimuleren de adoptie van technologieën zoals batterijen, slimme thermostaten en energiebeheersystemen. Deze technologieën stellen gebruikers in staat om energie op te slaan wanneer de prijzen laag zijn (en er veel hernieuwbare energie beschikbaar is) en deze te gebruiken wanneer de prijzen hoog zijn. Dit bevordert niet alleen een duurzamer energiegebruik, maar ook een betere integratie van hernieuwbare energie in het dagelijkse leven.
5. Verhoogde bewustwording
Organisaties die kiezen voor dynamische energiecontracten worden meer betrokken bij hun energieverbruik en de bron van hun energie. Deze verhoogde bewustwording kan leiden tot duurzamere gedragingen en keuzes, zoals energie-efficiënte apparaten aanschaffen, het gebruik van groene energie verhogen en meer energie besparen in het algemeen.

Hoe werkt een dynamisch energiecontract?

Een dynamisch energiecontract is een type energiecontract waarbij de prijzen
voor elektriciteit en gas variëren op basis van de actuele marktsituatie. In plaats
van vaste tarieven, betaal je bij een dynamisch contract tarieven die per uur voor
elektra en voor gas per dag kunnen verschillen. Dit type contract biedt de
mogelijkheid om te profiteren van lagere tarieven en opslagen en biedt meer
transparantie in de prijsvorming.
Een dynamisch energiecontract biedt flexibiliteit en de mogelijkheid om te
besparen, maar vraagt ook om meer aandacht voor je energieverbruik en de
actuele marktprijzen.

Is een slimme meter verplicht?

In Nederland is het verplicht om een slimme meter te hebben bij een dynamisch energiecontract. Dit komt doordat dynamische energiecontracten werken op basis van variabele energietarieven die per uur of zelfs per kwartier kunnen veranderen, afhankelijk van de actuele marktsituatie. Om nauwkeurige afrekeningen en realtime inzicht in je energieverbruik mogelijk te maken, is een slimme meter nodig die deze data kan registreren en doorsturen. Als u geen slimme meter heeft, neem dan contact met ons op.