Wat betekent het coalitieakkoord voor uw energierekening?

Het nieuwe coalitieakkoord heeft gevolgen voor uw energierekening. Door lagere gasbelastingen, het vervallen van subsidies en plannen voor kerncentrales verandert de manier waarop we in Nederland energie gebruiken en betalen.

Wij sommen de belangrijkste maatregelen voor u op. Voor ondernemers met een dynamisch energiecontract is er goed nieuws: het tarief voor teruggeleverde elektriciteit mag niet meer negatief zijn.

 

Salderingsregeling stopt

Volgens het coalitieakkoord wordt de salderingsregeling voor zonnepanelen per 1 januari 2027 in één keer beëindigd. Er komt dus geen afbouwregeling, zoals door het vorige kabinet werd voorgesteld. Momenteel ontvangen bedrijven de volledige prijs voor de elektriciteit die zij aan het net terugleveren, en die jaarlijks wordt verrekend met hun verbruik. Dit omvat de kale prijs van de leverancier, de energiebelasting en zelfs de btw. Per 2027 geldt er dus geen compensatie meer voor de energiebelasting en btw. Wat de nieuwe compensatie wordt voor de kale stroomprijs is nog onbekend. Hoe de wetgeving voor zakelijke grootverbruikers eruit komt te zien is nu nog niet helder.

 

Vergoeding dynamische teruglevering niet langer negatief

In een situatie waarin er veel elektriciteit wordt opgewerkt door wind en/of zon, dalen de tarieven op de energiemarkt. Klanten met een dynamisch contract kunnen daardoor zelfs worden geconfronteerd met negatieve prijzen. Als er op die momenten wordt teruggeleverd moeten klanten met een dynamisch contract bijbetalen in plaats van hiervoor een vergoeding te krijgen. In het coalitieakkoord is vastgesteld dat het tarief dat klanten met een dynamisch contract kríjgen voor hun teruggeleverde stroom niet meer onder de nul euro mag zijn.

 

Doorberekenen salderingskosten

Voor energiebedrijven kost de salderingsregeling veel geld. Zonnestroom wordt vaak teruggeleverd aan het net op momenten waarop er een hoge productie is en de tarieven dus laag zijn. Maar soms moeten energiebedrijven die stroom weer ‘teruggeven’ op momenten waarop de tarieven hoog zijn. Daarbovenop kost het energiebedrijven geld om het stroomnet in balans te houden wanneer stroomoverschotten massaal aan het net worden geleverd op momenten dat er nauwelijks vraag is. ACM concludeerde eind mei in een rapport dat de extra kosten die energiebedrijven in rekening brengen voor terugleveren van elektriciteit redelijk is.

 

Energiebelasting gas omlaag

Tot en met 2030 wordt de energiebelasting op aardgas verlaagd. Dit gebeurt in stapjes. De eerste verlaging van de gasbelasting is al in 2025. Het tarief daalt dan met 2,8 cent per kubieke meter (m3). Dit loopt op naar in totaal 4,8 cent per kuub in 2030, vergeleken met het prijspeil van 2024. De verlaging van de energiebelasting kost de overheid jaarlijks 357 miljoen euro.

 

Vier nieuwe kerncentrales

De overheid heeft besloten om het aantal kerncentrales te verhogen van twee naar vier. Hiervoor wordt de reservering in de huidige rijksbegroting opgehoogd van 4,5 miljard naar 14 miljard euro. Dit betekent dat er nu 14 miljard euro beschikbaar is om te investeren in de bouw van vier kerncentrales tegen 2035.

Deel dit bericht:

Lees ook

Nieuwe koers en huisstijl voor Energyhouse

Energyhouse is een nieuwe weg ingeslagen. Daar waar Energyhouse tot dit jaar ook energiecontracten aanbood aan consumenten, gaat Energyhouse zich vanaf 2024 uitsluitend richten op de zakelijke markt. Bovendien biedt Energyhouse vanaf dit jaar alleen nog dynamische energiecontracten aan.

Lees verder